0%
Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor jouw zoektocht. Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities, zoals Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God. Bij ons is ruimte voor twijfel en voor vragen zonder antwoord. Omdat de zoektocht centraal staat vinden wij het gesprek en de ontmoeting met de ander belangrijk. Wij zijn een actieve gemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Kernkwaliteiten van Vrijzinnig Delft : - gemeenschap, ontmoeting, gastvrijheid, vriendschap, mysterie, liefde. - stilte als leidraad in onze vieringen, meditaties, samenkomsten en gesprekken. Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk Delft. Klik hier voor onze vieringen

Vieren en Bezinnen

In de hectiek van deze tijd bieden wij op de zondagmorgen in onze vieringen ruimte om het mysterie binnen te gaan door persoonlijke bezinning en gebed, stilte en ontmoeting. Wij zoeken naar nieuwe betekenissen van de oude verhalen, uit de Bijbel en uit andere grote religieuze tradities. Elke eerste zondag van de maand is er Kinderkring met een eigen thema. Een aantal keren per jaar is er een viering van brood en wijn. Onze diaconie/sociale commissie steunt hulpvragen en diverse projecten zowel uit de samenleving als uit de eigen gemeenschap.

Pastoraat en Diaconaat

Er is persoonlijke begeleiding -voor wie met een crisis te maken heeft - voor wie zoekt naar de betekenis van het leven - voor wie verlangt naar een ritueel rond belangrijke momenten in het leven - voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor; dat kan ook digitaal of telefonisch

Inspiratie en gemeenschap

We organiseren doordeweekse activiteiten samen met andere kerken aan de Delftse grachten: Oud Katholieken, Lutheranen, Remonstranten en Kerk aan het Noordeinde. Denk daarbij aan gesprekken, workshops en cursussen. Het gaat daarbij om - levens- en geloofsvragen - eigentijdse verdieping in Bijbelteksten - de ontmoeting met andere religieuze tradities - engagement in de samenleving - film, cultuur, wetenschap en kunst.

Ook is er o.a. een stilte-/meditatiekring, een cursus levenskunst, een jaarlijkse retraite naar een klooster, een kroegkring waar we onze vragen delen. En er is geregeld een ontmoeting voor de hele gemeenschap zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en de afsluiting van het seizoen met een lunch.

Het gezamenlijke "Programma Grachten Gordel" verschijnt ieder jaar in september op papier en op de websites van de aangesloten geloofsgemeenschappen