Preekrooster 2018

Preekrooster 2018                   Vrijzinnig Hervormden Delft              

Vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Waalse Kerk (Oude Delft 177, 2611 HB Delft) én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LJ Delft). In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt. Na de viering is er, zowel
+ Lees meer

De kleine Bieb.

De kleine Bieb is elke eerste zondag van de maand bij de boekentafel. Er staat een kastje/kistje, net als langs de straat op veel plekken in Delft. De bedoeling is – vrije inbreng en uitleen. Breng boek of artikel in voor de dienst wat jij de moeite waard vindt voor anderen om te lezen. Wie
+ Lees meer

Kinderkring

Vanaf september steeds de eerste zondag van de maand. Elke maand heeft een thema. We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking. Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur dan een mail naar cm.geels@planet.nl  .

Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en volwassenen op professioneel niveau. Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden. De Kerstnachtdienst behoort tot de hoogtepunten van de diensten in de Waalse Kerk. Onze organist Christo Lelie
+ Lees meer