Dag van de Dialoog

        Informatie en opgave: www.delftindialoog.nl of, bij gebrek aan computer: Monique Toonen, 06-14313479 Door heel Delft verspreid gaan Delftenaren met verschillende achtergronden met elkaar een dialooggesprek aan. Door de bijzondere gespreksvorm ontstaan een gevoel van verbondenheid. Tijden en plekken zijn vanaf midden oktober te vinden via www.delftindialoog.nl Plaats en tijd: Diverse locaties
+ Lees meer

Kennismaking met een kloosterregel

  Kennismaking met een Klooster Regel  Informatie en opgave: Taco Smit, tel. 06-51640302 of tacosiccosmit@gmail.com. Vanaf hun ontstaan hebben kloosterorden zoals die van de Benedictijnen geleefd volgens regels, die hun dagen inrichtten naar tijden van gebed, van arbeid en van ontspanning en rust. Op grond van deze regels werd  leiding gegeven aan het samenleven van
+ Lees meer

Leerhuis Lutherse Kerk

Informatie en opgave: Cees Muusse, tel. 06. 54626657 of ceesjmusse@gmail.com Elke tweede dinsdag van de maand bespreken we verschillende bijbel boeken uit het O.T. Het gaat dan over de vragen zoals: Wie heeft het geschreven, in welke tijd en omstandigheden en wat is de hoofdlijn in het betreffende bijbel boek. We beginnen om 19.30 met
+ Lees meer

Leerhuis onder de lunch

Informatie    en    opgave:    Cees    Muusse,    tel.        06-54626657,    e-mail: ceesjmuusse@gmail.com Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand komen wij om 12.00 uur bijeen in de consistoriekamer voor een open gesprek over alles wat ons rond geloof en theologie boeit. Ieder neemt zijn of haar lunchpakket mee, voor koffie en thee wordt gezorgd. De bijeenkomsten staan
+ Lees meer

Luther bijeenkomsten

 Informatie en opgave: Cees Muusse, tel. 06-54626657, e-mail: ceesjmuusse@gmail.com Op de tweede dinsdag van de maand hebben we weer onze Luther bijeenkomst. Het zijn korte avonden waarin we kennis maken met het gedachtegoed van onze kerkvader. In het rooster is aangegeven wat het onderwerp van de avond is en wie de inleiding verzorgt. De avonden
+ Lees meer