Download preekrooster 2017 (eerste helft)

Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden te Delft Dienstrooster voor de periode januari t/m aug 2017 Datum Kerk Voorganger Datum Kerk Voorganger   WK = Waalse Kerk Abtsw= Abstwoude Re = Remonstrantse Kerk Tenzij anders aangegeven beginnen alle vieringen om 10:30 uur in Abtswoude en  Re kerk, om 10:00 uur in de Waalse Kerk  
+ Lees meer

Vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Waalse Kerk (Oude Delft 177, 2611 HB Delft) én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LJ Delft). In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt. Na de viering is er, zowel
+ Lees meer

Kinderkring

Vanaf september steeds de eerste zondag van de maand. Elke maand heeft een thema. We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking. Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur dan een mail naar cm.geels@planet.nl en je
+ Lees meer

Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en volwassenen op professioneel niveau. Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden. De Kerstnachtdienst behoort tot de hoogtepunten van de diensten in de Waalse Kerk. Onze organist Christo Lelie
+ Lees meer

Interactieve boekentafel.

De interactieve boekentafel is elke eerste zondag van de maand. Neem dat boek mee wat je aan het lezen bent, wilt gaan lezen of net hebt gelezen. Kan ook een stukje uit de krant zijn, of uit een tijdschrift. Een briefje met je naam er op maak je zichtbaar aan de voorkant van het boek
+ Lees meer