Gesprekskring ‘Wij geloven… wat geloven wij?’ 2016-2017

Gesprekskring ‘Wij geloven… wat geloven wij?’ Informatie en opgave: Willemien de Boer, tel. 015-2616356, e-mail: willemien@marlothoeve.nl Al zo’n 10 jaar komt de gesprekskring Wij geloven…Wat geloven wij…? In steeds weer wisselende samenstelling rond een harde kern bij elkaar. Elke avond weer, een boeiend gesprek naar aanleiding van een boek dat we samen lezen. Voor komend
+ Lees meer

Poortlezingen 2016-2017

Informatie en opgave: www.remonstrantendelft.nl/activiteiten/poortlezingen Deze lezingen op het grensvlak van religie, cultuur en wetenschap worden in De Génestetkerk gehouden, op  een tweede zondagmiddag van de maand, om 15.00 uur. lezing 20 november (onderwerp volgt) dr. Tjaard Barnard lezing 29 januari- de Actualiteit van de Gnostiek, over het verborgen Christendom als kennis van het hart, ds.
+ Lees meer