Lid of vriend(in) worden?

Lid of vriend(in) worden
Lid – word je door je over te laten schrijven vanuit een andere (wijk) gemeente van de PKN of door je in te laten schrijven als nieuw lid.
Vriend(in) – word je door je te laten inschrijven bij onze gemeente. Je hoeft niet aan een formaliteit (doop of belijdenis) te voldoen. Zowel leden als vrienden dragen (financieel) bij binnen de grenzen van ieders persoonlijke mogelijkheden.

Vul hier je gegevens als je lid of vriend(in) wilt worden: