Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor jouw zoektocht. Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God. Bij ons is plaats voor jouw levensvragen zonder misschien een direct antwoord. Omdat de zoektocht centraal staat, vinden wij het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk, naast de wekelijkse vieringen. Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Kernkwaliteiten van Vrijzinnig Delft:

•gemeenschap, ontmoeting, gastvrijheid, vriendschap, liefde.

•de stilte als leidraad in onze vieringen, meditaties en gesprek

Vrijzinnig Delft wil, in nauwe samenwerking met andere partners binnen en buiten de kerk, van hieruit een eigen bijdrage geven aan een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in oprecht geloof en levensovertuiging. Vrijzinnig Delft is de eigentijdse aanduiding voor de Vrijzinnig Hervormden voortgekomen uit de Vereniging VVH in Delft begin twintigste eeuw als kritisch geluid binnen de toenmalige Hervormde kerk. Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse gemeente Delft.

Vieren en Bezinnen

In de hectiek van deze tijd bieden wij op de zondagmorgen in onze vieringen ruimte om het mysterie binnen te gaan door persoonlijke bezinning en gebed, stilte en ontmoeting. Wij zoeken naar nieuwe betekenissen van de oude verhalen, uit de Bijbel en uit andere grote religieuze tradities. De vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen zijn uitgangspunt van inkeer, bezinning en ontmoeting. Wij houden onze diensten afwisselend in de Lutherse kerk en in de kapel van Abtswoude. De vieringen, elke eerste zaterdag van de maand in de Lutherse kerk, beginnen om 19.00 uur. De tweede en derde zondag in Abtswoude om 10.30 uur en de vierde en eventueel vijfde zondag in de Lutherse kerk om 9.30 uur. Een aantal keren per jaar is er een Viering van brood en wijn (Avondmaal). Bij deze vieringen is iedereen welkom of je tot een kerk behoort of niet.

Pastoraat en Diaconaat

Er is persoonlijke begeleiding•voor wie met een crisis te maken heeft,•voor wie zoekt naar de betekenis van het leven,•voor wie verlangt naar een ritueel rond belangrijke momenten in het leven,• voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor; dat kan ook digitaal of telefonisch. Onze diaconie/sociale commissie steunt hulpvragen en diverse projecten zowel uit de samenleving als uit de eigen gemeenschap.