Over ons

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor jouw zoektocht. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God.

Inspiratie

Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam.

Aandacht

We willen omzien naar elkaar en door individuele hulp en met aandacht voor elkaar en onze omgeving. De basis van ons diaconaat ligt in de zorg voor mensen.

Samenwerken

Vrijzinnig Delft is betrokken bij het Stadsklooster Delft, een initiatief om in samenwerking met anderen een open spiritueel netwerk te creëren. Een netwerk dat je steunt in je zoektocht naar jouw spirituele kern.

Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God.

Ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor andere religies, kunst, filosofie en wetenschap.

Wees welkom, stap eens binnen

Zelf eens ontdekken? Bezoek een viering van Vrijzinnig Delft in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in hartje centrum van Delft of in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude aan de
Aart van der Leeuwlaan. Bekijk onze agenda voor het actuele programma.

Vieringen 

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in Delft én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft. In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt.

Na iedere viering is er zowel in de Kapel van Abtswoude als in de Lutherse kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee om na te praten. Ook kinderen zijn van harte welkom in onze vieringen.

Onze predikant

Voor onze predikant, Ds. Martijn Junte, is bezoekwerk erg belangrijk. Hij is beschikbaar voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Martijn op afstand woont wijst hij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat.

Uitvaart

Geboorte, huwelijk of afscheid

Geboorte, huwelijk, en levenseinde zijn voor velen scharnierpunten waarin geloof een centrale rol gaat spelen. De Vrijzinnig Hervormde gemeente en haar predikant gaan graag met u over die onderwerpen in gesprek.

Betrokken in Delft en daarbuiten

Vrijzinnig Delft is de eigentijdse aanduiding voor de Vrijzinnig Hervormden voortgekomen uit de Vereniging VVH in Delft begin twintigste eeuw als kritisch geluid binnen de toenmalige Hervormde kerk.

Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse gemeente Delft.

(t)huis op een historische plek

Vrijzinnig Delft maakt gebruik van een prachtig en historisch kerkgebouw aan het Noordeinde. Het gebouw is van oorsprong de kapel van het ernaast gelegen Nieuwe of St. Jorisgasthuis, dat al voor 1400 is gesticht voor het opnemen van vrouwelijke zwervers, vreemden en zieken.

De kapel is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Omstreeks 1570 werd het St. Jorisgasthuis elders ondergebracht. In 1573 werd het gebruikt voor het onderbrengen van Schotse soldaten, en later als artillerie-magazijn van Delft. Rond 1600 werd het gebouw als ‘Dolhuis’ ingericht voor het onderbrengen van zwakzinnigen. In 1764 werd de St. Joriskapel afgestaan door Gemeente Delft aan de Lutheranen.

ONZE ACTIVITEITEN

Zoom kring

Voor leden en belangstellenden organiseren we de zogeheten Zoom kring. Met elkaar praten over vraagstukken en het lezen uit inspirerende literatuur.


Meditatie

Elke maandagavond 20.00-21.00 uur in de Oudkatholieke kerk. Bagijnhof 21. Informatie: j.veugelaers@gmail.com.

Elke dinsdagmiddag 16.00 -17.00 uur in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4. Informatie: martijnjunte@xs4all.nl.

Filmbezoek

Ongeveer elke zes weken met elkaar naar filmhuis Lumen, Doelenplein 5 in Delft. Na afloop praten we met elkaar na in de gezellige foyer van Filmhuis Lumen. Zin om eens mee te gaan? Geef je op via Els van der Laan: eevdlaan@casema.nl of 06-1112 2702.

Pizzaclub

Elke laatste donderdagmiddag van de maand komen de jongeren van de Pizzaclub vanaf 17.30 uur bij elkaar. Met leeftijdgenoten praat je over wat jou bezighoudt. Een aantal keer gaan we erop uit. Meer weten? Stuur een mail naar martijnjunte@xs4all.nl.

Stadsklooster Delft

Wij werken samen met het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving. Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken.

Remonstranten

Voor Remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het Remonstrants gedachtengoed met elkaar te blijven delen.

Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven.

Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. We brengen mensen niet bij zijn bron maar helpen hen kracht te vinden in hun eigen bron.

De vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status

De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht. De vereniging heeft met de oprichting in oktober 1969 van de “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft” beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente. De Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden is een zelfstandige vereniging, die lid is van de landelijke vereniging voor Vrijzinnig Protestanten in Nederland. De vereniging heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting.

blijf op de hoogte

LEES ONZE NIEUWSBRIEVEN

“Gooi de ramen open Laat de wereld binnen De winter geeft zich […]
Blijf op de hoogte en volg Vrijzinnig Delft nu ook via de […]
een VRAAG OF MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP

STUUR EEN MAIL NAAR:

info@vrijzinnigdelft.nl

DIACONIE

Ziekte, diaconie of andere bijzondere zaken:

Wanneer er bijzondere zaken zijn rond ziekte of anderszins kunt u contact opnemen met de scriba@vrijzinnigdelft.nl.

voor contact met de diaconie kunt u een bericht sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl

kERKENRAAD

U kunt contact opnemen met de kerkenraad, het bestuur van onze gemeente via:  info@vrijzinnigdelft.nl

De voorzitter van de kerkenraad is Jan H. Kroon:  kroonned@casema.nl .

GIFTEN EN VRJWILLIGE BIJDRAGEN

Voor een gift en vrijwillige bijdrage kun je gebruik maken van rekeningnummer:

NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.