Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor jouw zoektocht. Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God. Bij ons is plaats voor jouw levensvragen zonder misschien een direct antwoord. Omdat de zoektocht centraal staat, vinden wij het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk, naast de wekelijkse vieringen. Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Kernkwaliteiten van Vrijzinnig Delft:

•gemeenschap, ontmoeting, gastvrijheid, vriendschap, liefde.

•de stilte als leidraad in onze vieringen, meditaties en gesprek

Vrijzinnig Delft wil, in nauwe samenwerking met andere partners binnen en buiten de kerk, van hieruit een eigen bijdrage geven aan een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in oprecht geloof en levensovertuiging. Vrijzinnig Delft is de eigentijdse aanduiding voor de Vrijzinnig Hervormden voortgekomen uit de Vereniging VVH in Delft begin twintigste eeuw als kritisch geluid binnen de toenmalige Hervormde kerk. Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse gemeente Delft.

Vieren en Bezinnen

In de hectiek van deze tijd bieden wij op de zondagmorgen in onze vieringen ruimte om het mysterie binnen te gaan door persoonlijke bezinning en gebed, stilte en ontmoeting. Wij zoeken naar nieuwe betekenissen van de oude verhalen, uit de Bijbel en uit andere grote religieuze tradities. De vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen zijn uitgangspunt van inkeer, bezinning en ontmoeting. Wij houden onze diensten afwisselend in de Lutherse kerk (Voorstraat 60) en in de kapel van Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332). De vieringen, elke eerste zaterdag van de maand in de Lutherse kerk, beginnen om 19.00 uur. De tweede en derde zondag in Abtswoude om 10.30 uur en de vierde en eventueel vijfde zondag in de Lutherse kerk om 9.30 uur. Een aantal keren per jaar is er een Viering van brood en wijn (Avondmaal). Bij deze vieringen is iedereen welkom of je tot een kerk behoort of niet.

Pastoraat en Diaconaat

Er is persoonlijke begeleiding

    • voor wie met een crisis te maken heeft,

    • voor wie zoekt naar de betekenis van het leven,

    • voor wie verlangt naar een ritueel rond belangrijke momenten in het leven,

    • voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor; dat kan ook digitaal of telefonisch
Onze diaconie/sociale commissie steunt hulpvragen en diverse projecten zowel uit de samenleving als uit de eigen gemeenschap.

Inspiratie en gemeenschap

Jaarthema: In gesprek met

Jaarthema: In gesprek met … Het afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad ingezet op onderling gesprek. In een drietal gemeenteberaden hebben we met elkaar gesproken over wat ons beweegt om lid of vriend(in) te zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Er kwam een diversiteit aan antwoorden. De grondtoon was toch wel de open blik, geen vaste antwoorden. Je mag en kunt je twijfel uitspreken en daarbij openstaan voor de zoektocht van de ander. Er blijkt een behoefte om dit met elkaar te delen in momenten van gesprek en rust. Bij vieringen en daarbuiten samen na denken over elkaars inspiratiebronnen. Dat stimuleert de binding aan onze gemeenschap maar ook het onderlinge contact. In Gesprek gaan met elkaar en elkaar bevragen geeft verdieping, biedt steun en geeft houvast. Naast deze elementen van ontmoeting is er ook het zoeken en aangaan van verbindingen met andere gelijkgestemden in en om Delft. Iedereen die in vrijheid met ons wil meedenken over hetgeen haar, hem, ons  bezig houdt is welkom om zich aan te sluiten en zo een bijdrage te geven aan de open ruimte van een warme gemeenschap. Hoe kunnen deze gedachten vorm en inhoud krijgen ? De commissie Toekomst heeft in het Dynamisch Brondocument een kompas aangereikt en dit verwerkt tot een enquête, die in het voorjaar van 2019 is gehouden.  Een belangrijke conclusie uit de enquête is dat ruim tweederde van onze gemeenteleden en vrienden de vieringen als  spil ervaren voor eigen verbinding met de gemeenschap. Daarbij willen we ook meer betrokken raken bij voorbereiding van en deelname aan de vieringen. Hoe we dit vorm zouden kunnen geven. Daar gaan we met elkaar over  In gesprek ...

Jan Kroon, voorzitter kerkenraad Vrijzinnig Delft