3 september startzondag: vriendschap


Ieder wordt uitgenodigd een buur, vriend of vriendin mee te nemen naar deze dienst. ‘Het voelt vrijer om een keer te komen als ik weet dat er ook andere gasten zullen zijn’. Een speciale gast zorgt voor een kleine verrassing.
Er zal weer ruimte zijn voor open voorbeden. Je kunt tijdens de dienst een intentie opschrijven en/ of een lichtje
aansteken.

Er is ook Kinderkring, de kinderen worden met een eigen app groep speciaal uitgenodigd. We gaan van start met
nieuwe leiding. Voor 3 september is dat Marion Vreugdenhil. Verder gaan per toerbeurt meedoen: Nelleke
Guequierre, Marianne van den Broek en Monika van Dijk.

Nieuw: De kleine Bieb, nu ook in de kerk elke eerste zondag van de maand bij de boekentafel. Er staat een
kastje/kistje, net als langs de straat op veel plekken in Delft. De bedoeling is – vrije inbreng en uitleen. Breng boek of artikel in voor de dienst wat jij de moeite waard vindt voor anderen om te lezen. Wie weet wat je aantreft wat een ander jou graag wil laten lezen, neem dit gerust mee en breng het de volgende maand weer terug. Je kunt je naam er bij vermelden maar dat hoeft niet.

We zijn op zoek naar iemand die dit nieuwe project wil gaan beheren. Vraagt weinig tijd alleen even opletten of het goed gaat lopen. Iets voor jou? Neem dan contact op met Tina.

Na afloop van de dienst is er een korte presentatie van het diaconale project Solar Cooking.

Tina geeft een korte toelichting bij het nieuwe Grachten Gordel programma.

Om 12.00h begint de eerste repetitie voor de Kindermuziek dienst. Volgende repetities zijn 17 en 24 september ook in de Waalse Kerk.