Geloven als ruimte voor mens en God;
Liefde als bezielende kracht;
Liever zwijgen dan stellig spreken over God;
Vrijheid van denken en geloven;
Openheid naar de hedendaagse cultuur;
Grote betrokkenheid op alle vormen van
kunst, in verleden en heden;
Inspiratie uit alle godsdiensten en
levensovertuigingen;
Oog voor de rijkdom van de christelijke
traditie, maar wel op frisse wijze verstaan;
De bijbel als poëzie en bron van wijsheid…

… en misschien nog wel veel meer, maar dit
zijn onze hoofdthema’s.


Wat doen wij?

Wij komen samen op de zondagmorgen
om die dingen te doen waar je door de week
meestal niet aan toe komt. Stil worden,
bidden en mediteren, tot rust en bezinning
komen, de oude verhalen nieuw verstaan,
genieten van muziek en zingen – en niet te
vergeten elkaar ontmoeten.
Eens in de maand is er een kinderdienst met
een speciaal thema. Aanvang: 10.30 uur.

Wij verzorgen pastoraat voor ieder die met een
crisis in zijn leven te maken heeft, voor wie een
liturgisch moment wil rond huwelijk, rouw, geboorte of
een ander markeringspunt in zijn leven – en
voor ieder die zomaar even behoefte heeft aan
een luisterend oor. Op afspraak komt de pastor
bij u thuis. Daarnaast is er gelegenheid voor
telefonisch en digitaal pastoraal contact.

Natuurlijk hebben wij ook onze diaconale
projecten
.

Wij organiseren doordeweekse kringen van
betrokkenheid, waarin mensen hun kennis,
beleving en inzichten kunnen delen, o.a. over:

  • Eigentijdse verdieping in Bijbelteksten
  • Geloof en levensvragen
  • Film en literatuur en de levensbeschouwelijke aspecten daarvan
  • De samenhang tussen kunst, cultuur en religie
  • De verhouding tussen geloof en wetenschap
  • Oude en nieuwe theologie.
  • De Godvraag
  • En zo meer…

Ook aan het mystieke en meditatieve
aspect van het geloof – zo in de
belangstelling in de moderne cultuur –
besteden wij de nodige aandacht.
Wij oefenen de stilte met elkaar in de
stiltekring: twee keer in de maand
mediteren in de consistorie van de Waalse
Kerk. We lezen teksten van oude en nieuwe
mystici
(van Hadewych tot Etty Hillesum).
Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een
kloosterweekend georganiseerd.