Actief voor een beter klimaat

20141230_154417Informatie en opgave: Piet van Lingen, e-mail: piet.vanlingen@xs4all.nl

Met de klimaatverandering en andere invloeden van de mens op de aarde, zoals vervuiling, uitsterven van soorten en uitputting van bronnen, leven we volgens sommige filosofen nu in het tijdperk van het Antropoceen. Zij wijzen op de menselijke verantwoordelijkheid voor de planeet. Wat kunnen we daarmee in ons eigen leven? Hoe kunnen wij invloed uitoefenen? In een serie avonden gaan we het daar over hebben, waar mogelijk met inbreng vanuit actiegroepen die zich op specifieke gebieden richten, en steeds met een open blik naar wat de christelijke traditie ons aanreikt.

Dit is voorlopig de rij onderwerpen op de geplande avonden:

  • 17 nov 2016 Energie thuis en onderweg
  • 15 dec 2016 Sturen met je geld
  • 19 jan 2017 Bewust eten en kleden
  • 16 feb 2017 Kiezen met je stembiljet
  • 16 mrt 2017 Afsluitend: antropoceen en rentmeesterschap

Plaats en tijd: Molenstraat 22, Delft, 20.00 -22.00 uur