Adam wie ben je

Adam wie ben je?
In gesprek over het essay van de filosoof en theoloog Taede A. Smedes, Thuis in de Kosmos, het epos van evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan.

Het is geschreven naar aanleiding van een mail die de auteur ontving met de vraag: Hoe krijg ik alles nog bij elkaar? Aan de ene kant de gedachte van een zinloos evolutieproces, waar ik deel van ben en aan de andere kant mijn verlangen naar zin en spiritualiteit?

De auteur stelt dat de mens in het epos van evolutie een speciale plaats inneemt open naar de toekomst.
Hoe sta jij hier zelf in?  We delen  ook onze eigen vragen en inzichten.

De serie wordt afgesloten met een themaviering op zaterdag 2 december om 19.00 uur Lutherse kerk.

Taede A. Smedes, Thuis in de kosmos. Het epos van evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan, Amsterdam University Press 2018. Prijs: €12.40

Leiding: Jan Kroon, theoloog en lid van Vrijzinnig Delft samen met Tina Geels.
Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30-21.30 uur
Data: di. 9 en 23 oktober, 6 en 20 november.
Opgeven: voor 1 oktober bij cm.geels@planet.nl
Kosten:  €30,- voor 4 keer (niet voor leden en vrienden VD)