Adressen en telefoonnummers

U kunt op de volgende manier in contact komen met onze predikant, Martijn Junte:

Email: martijnjunte@xs4all.nl 

Digitale Nieuwsbrief

Wanneer u onze Digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich  via dit webformulier  inschrijven

Ziekte, diaconie of andere bijzondere zaken:

Wanneer er bijzondere zaken zijn rond ziekte of anderszins kunt u contact opnemen met de scriba@vrijzinnigdelft.nl.

Voor contact met de diaconie kunt u een bericht sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Overige contactpersonen:

U kunt contact opnemen met de kerkenraad, het bestuur van onze gemeente via: info@vrijzinnigdelft.nl
De voorzitter van de kerkenraad is Jan H. Kroon: kroonned@casema.nl .

Vervoer voor mindervaliden:

Wanneer u hulp nodig hebt bij het bezoeken van activiteiten of vieringen kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@vrijzinnigdelft.nl

Informatie liturgie:

Predikanten die voorgaan in onze gemeente en organisten kunnen vragen over de liturgie en vieringen stellen aan j.veugelaers@gmail.com.

Giften en bijdragen:

Voor een gift en vrijwillige bijdrage kun je gebruik maken van rekeningnummer:
NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.