Blog – advent 2018

Blog advent 2018 Tina Geels

Waar kijken we eigenlijk naar uit als we de symboliek van het kwetsbare kind met Kerst serieus nemen? Het gaat toch over ons mensenwereldje met haar grote vragen hoe het verder moet met ons project aarde en daar zijn we allemaal deel van. Hoe geven we elkaar hoop en uitzicht? Ik werd geraakt door een aankondiging in de Nieuwsbrief van Nieuw Wij: “Compassie is niet gewoon een leuk idee, het is een dringende noodzaak”

Compassie als tegengif voor wereldwijde problemen? Volgens Karen Armstrong is ze onze enige kans om het tij te keren nu de klok twee voor twaalf slaat. Eind november heeft deze Britse religie-expert de jaarlijkse Compassieprijs uitgereikt in Amsterdam.

Compassie als werkelijk medeleven met elkaar dichtbij en verder weg is de enige weg die we met elkaar moeten en kunnen gaan. De grote religieuze tradities spelen hierbij allemaal hun eigen melodie rond de eigen feest en gedenkdagen. Ook Advent is dan grensoverschrijdend. Willen we een verschil maken dan worden we uitgedaagd om breder te kijken dan ons eigen verhaal alleen. Advent nodigt ons hiertoe uit. Onze toekomst wordt dan een wenkend perspectief waar ik nieuwsgierig en warm van word. We hebben elkaar nodig meer dan ooit eerder was voorzien. Zo wijd is het profetenwoord ook uit het oude boek van de christelijke overlevering.

Ik denk aan de fraaie tekst van een bekend lied voor de Advent:

Zal er ooit een dag van vrede,                                              Zie de takken aan de bomen
zal er ooit bevrijding zijn                                                      waar het jonge groen ontluikt
voor wie worden doodgezwegen                                         tot een stralend nieuwe zomer
levenslang gebroken zijn?                                                    waar de vredesbloesem ruikt.

 

Zal er ooit een blijvend heden                                             Zoals bomen mensen tonen
vol van goede vrede zijn                                                       dat er kracht tot groeien is
waar geen pijn meer wordt geleden                                   zal de zoon der mensen komen
en het leven nieuw zal zijn.                                                  die de boom van het leven is.

(Henk Jongerius)

Tina Geels