DIACONIE VRIJZINNIG DELFT

We willen een bijdrage aan de samenleving en er zijn voor leden en vrienden

Het kan zijn dat u of iemand die u kent door veranderende omstandigheden en/of wetgeving in financiële problemen is gekomen. Of dat u graag wil deelnemen aan een activiteit, maar dit niet kan omdat de financiële bijdrage eraan te hoog is. In alle gevallen kan contact worden opgenomen de diaconie van Vrijzinnig Delft. Er wordt dan naar een oplossing gezocht. De diaconie kan wellicht een helpende hand bieden, niet alleen financieel. We kunnen ook helpen en bemiddelen met concrete zaken, zoals bijvoorbeeld verwijzen naar de juiste instantie. De diaconie is er immers ook voor de leden en vrienden.

Een vraag of meer weten? Stuur een mail naar: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

DIACONALE COMMISSIE

De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. Wil je zelf actief zijn in dit netwerk? Laat het ons weten.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is.

COLLECTE DOELEN

Meer weten en achtergronden over onze bijdragen aan de collectedoelen? Klik op onderstaande button voor een overzicht.

STEUN ONS WERK!

Maak een gift over naar: NL 21 INGB 0000 1928 918 i.v.v. Diaconie Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft