In de maand december collecteren we voor twee collectedoelen. Op 3, 10 en 31 december is de opbrengst van de […]
In de maand november wordt ook dit jaar weer gecollecteerd voor de Stichting Speelgoedbank Delft. De Stichting Speelgoedbank Delft heeft […]
In de maand oktober collecteren we voor de Voorleesexpress De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen, die moeite hebben met taal, […]
zondag 24 september 2023 collecteren voor Kerk-in-Actie t.b.v. noodhulp in Marokko en Libië. Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen […]
In de maand september collecteren we voor PAX. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen […]
In de maand augustus wordt gecollecteerd voor de Jessehof Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke […]
In de maand Juli is de opbrengst van de collecte bestemd voor Stichting RUMAS. Stichting RUMAS is op 26 augustus […]
In de maand juni collecteren we voor Het Vakantiebureau. Het Vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland. Gediplomeerde […]
In de maand mei is de collecteopbrengst voor Stichting Exodus. Stichting Exodus Nederland beschikt over zogenaamde ‘Exodushuizen’. Hiermee wil en […]
De opbrengst van de februari-collecte ( € 175,- ) wordt gedoneerd aan CleanupAll in Delft t.b.v. hun Blubbox-project. Dit project […]
In de maand april collecteren we voor Stichting Solar Cooking Nederlands – KoZon. Ca. 2,5 miljard mensen, voornamelijk op het […]
In de maand maart collecteren we voor kerk-in-actie t.b.v. Oekraïne. De bevolking van Oekraïne heeft een rampzalig jaar achter de […]
In de maand november 2022 stond Speelgoedbank Delft  als collectedoel op de agenda. In deze maand is naast de inzameling […]
Cleanup All In de maand februari collecteren we voor Stichting Cleanup All in Delft. Vorig jaar collecteerden we voor het […]
Gedurende de maand januari 2023 collecteren we voor Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (SGVD) Deze stichting, een initiatief van drie Delftenaren, […]
In de maand december collecteren we voor Stichting Vluchteling. Stichting Vluchteling, gevestigd in Den Haag, richt zich primair op het […]
  In de maand november wordt gecollecteerd voor de Stichting Speelgoedbank Delft. De Stichting Speelgoedbank Delft heeft als doelstelling om […]
In de maand oktober wordt gecollecteerd voor de Voorleesexpress een landelijke organisatie bestaande uit vrijwilligers, die kinderen in Nederland met […]
In de maand september collecteren we voor PAX. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen […]
In de maand augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiaconaat   Het Interkerkelijk Stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op […]
In de maand juli wordt gecollecteerd voor de Jessehof Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke […]
De eerste collecte in juni is bestemd voor de Stichting Because We Carry (BWC). Wekelijks gaan teams van vrijwilligers van […]
In de maand mei wordt gecollecteerd voor Stichting Exodus. Geestelijk Verzorgers zijn namens de kerken werkzaam in de inrichtingen van […]
  In de maand april wordt gecollecteerd voor de Stichting Solar Cooking. Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen nog […]