Bestemming Collecte April 2023

In de maand april collecteren we voor Stichting Solar Cooking Nederlands – KoZon.

Ca. 2,5 miljard mensen, voornamelijk op het platteland in Afrika, koken nog op open vuur met hout of houtskool. Gevolg: erosie van vruchtbare gronden en woestijnvorming door houtkap; longziekten en kindersterfte door rookontwikkeling; vrouwen en kinderen die vaak urenlang moeten lopen om hout te verzamelen; of vrouwen die de helft van het gezinsinkomen moeten besteden aan het kopen van hout of houtskool.

Bovendien blijkt uit onderzoek, dat de daarbij ontstane uitstoot van CO2-equivalent in de lucht, vergelijkbaar is met die van de totale luchtvaart.

De stichting Solar Cooking zet zich daarom in om in Oost- en West Afrika:

  • verdere ontbossing tegen te gaan en het milieu te beschermen;
  • het welzijn en de gezondheid van vrouwen en kinderen te bevorderen;
  • werkgelegenheid te creëren en de economische zelfstandigheid, van vooral vrouwen en jongeren, te bevorderen.

Zij doen dit door middel van een bedrijfsmatige aanpak het geïntegreerd zonnekoken, en het gebruik van zonne-energie te bevorderen. Ze helpen en begeleiden lokale organisaties bij het opzetten van bedrijven die geïntegreerd zonnekoken verder verspreiden. Inmiddels zijn al verschillende producten i.s.m. locale partijen ontwikkelden op de markt gebracht, zoals de Cookit, de Haines cooker, een houtbesparend kooktoestel, de Solar Box.