Bestemming collecte juli en augustus

In de maanden juli en augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiaconaat Delft.

Het Stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn dat zo´n 120 enthousiaste medewerkers.

Onder het motto “Delftenaren staan klaar voor elkaar” richt het Stadsdiaconaat zich op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren.

Activiteiten zijn o.a. een bezoekgroep, een (digitale) karweitjesdienst en een jaarlijks zomeruitje. Daarbij is iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing.