Bestemming Collecte juli

In de maand Juli is de opbrengst van de collecte bestemd voor Stichting RUMAS.

Stichting RUMAS is op 26 augustus 2009 door Emmy Hart opgericht met als doel vroegtijdige schoolverlaters, risicojongens en jongens, in de leeftijd van 12-24 jaar, die in aanraking zijn gekomen met justitie een nieuw perspectief te bieden.

Een nieuw perspectief wordt de jongens geboden door hen weer aan het onderwijsproces te laten deelnemen, te plaatsen in een baan of ondersteuning te bieden bij het opstarten vaneen eigen bedrijf.

De stichting is wat financiële middelen betreft volledig afhankelijk van donateurs.

In oktober 2022 heeft Tirza een bezoek gebracht aan Emmy Hart.  Tirza heeft toen de opbrengst van haar boek ‘De gekleurde bastaard’ aan Emmy overhandigd en ze heeft folders over RUMAS meegenomen.

Na de dienst van 2 juli zal Tirza folders uitdelen waarin meer te lezen is over RUMAS.