Bestemming Collecte Maart

In de maand maart wordt gecollecteerd voor Stichting Exodus.

Stichting Exodus Nederland beschikt over tien ‘Exodushuizen’ en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk (ca. 1.500 vrijwilligers), waarmee Exodus toekomstperspectief wil en kan bieden aan haar zogenoemde ‘deelnemers’, t.w.: gedetineerden, ex-gedetineerden en hun (familie-)relaties. De opvanghuizen van Exodus (o.a. in Rotterdam en Den Haag) beschikken over professionele begeleiders, die daarbij voor bepaalde activiteiten worden bijgestaan door (huis-)vrijwilligers. De deelnemers volgen in het Exodushuis een programma van 9 – 12 maanden, gericht op een toekomst zonder criminaliteit.

Deelname aan het programma is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.