Bijzondere vieringen

Albert Diekerhof (1917), Maranathakerk Ermelo.

Bijzondere vieringen

De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en volwassenen op professioneel niveau.
Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden.

De Kerstnachtdienst behoort tot de hoogtepunten van de diensten.
Onze organist Christo Lelie werkt de muzikale kant van de viering uit en stelt in nauw overleg met de predikant en andere musici het kerst repertoire voor deze dienst samen.

De Paasviering en Pinksterviering wordt ook met elkaar voorbereid. Tijdens de pinksterdienst worden de nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom geheten in de gemeente.

De diensten in de Advent en de Veertigdagentijd hebben doorgaans een meer ingetogen karakter. Ook hier, net als in de reguliere diensten door het jaar, neemt de stilte en meditatie een belangrijke plaats in.

In september krijgt de vredeszondag extra aandacht. Tijdens de gedachtenisdienst op de eerste zondag in november worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Start en afsluiting van het seizoen
In september wordt het seizoen geopend met de presentatie van het nieuwe programma en nieuwe jaarthema.
Eind juni of begin juli, als de school vakanties beginnen, sluiten we het seizoen af met een gezamenlijke lunch en een gezellig programma.

Viering van brood en wijn
Door het jaar heen zijn er meestal vijf vieringen van brood en wijn, passend in de traditie van de vrijzinnigheid. De herinnering aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen is het uitgangsverhaal rond het breken en delen van brood en wijn. Ieder is welkom of je tot een kerk behoort of niet. Natuurlijk ook de kinderen.

Dopen
Ouders kunnen hun kind(eren) laten dopen. Zij maken hiervoor een afspraak met de predikant. Volwassenen kunnen ook overwegen om zichzelf te laten dopen.
De doop is geen toegangsbewijs om bij een kerk te horen maar een oud ritueel, ontstaan in de beginperiode van de kerk. Het is een persoonlijk teken, als uiting van dankbaarheid waarmee we ons leven en dat van onze kind(eren) toevertrouwen aan God, als bron van ons leven.