Bloemenfonds

De Diaconie beheert het bloemenfonds en zorgt ervoor dat iedere zondag tijdens de viering bloemen aanwezig zijn in de kerk. Na afloop van de dienst worden deze bezorgd bij één van de gemeenteleden. Giften ten bate van dit fonds kan men storten op bankrekeningnummer NL21INGB 0000 1928 918 ten name van de Diaconie van de Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden te Delft onder vermelding van ‘het Bloemenfonds’.