Vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in Delft én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft. In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt. Na iedere viering is er zowel in de Kapel van Abtswoude als in de Lutherse kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee om na te praten. Ook kinderen zijn van harte welkom in onze vieringen. 

Als u – om welke redenen ook – wilt dat autovervoer wordt geregeld om bij de zondagse vieringen in de Lutherse Kerk of in de Kapel van Abtswoude te kunnen zijn, dan kan dat worden geregeld. Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar: info@vrijzinnigdelft.nl.

Vieringen van brood en wijn

Door het jaar heen zijn er meestal vijf vieringen van brood en wijn, passend in de traditie van de vrijzinnigheid. De herinnering aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen is het uitgangsverhaal rond het breken en delen van brood en wijn. Ieder is welkom of je tot een kerk behoort of niet. Natuurlijk ook de kinderen.

Uiting van dankbaarheid

Ouders kunnen hun kind(eren) laten dopen. Zij maken hiervoor een afspraak met de predikant. Volwassenen kunnen ook overwegen om zichzelf te laten dopen. De doop is geen toegangsbewijs om bij een kerk te horen maar een oud ritueel, ontstaan in de beginperiode van de kerk. Het is een persoonlijk teken, als uiting van dankbaarheid waarmee we ons leven en dat van onze kind(eren) toevertrouwen aan God, als bron van ons leven.

Uitvaart

Bijzondere vieringen

De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en volwassenen op professioneel niveau. Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden. In september wordt het seizoen geopend met de presentatie van het nieuwe programma en het nieuwe jaarthema. De vredeszondag krijgt in september altijd extra aandacht.

Tijdens de gedachtenisdienst op de eerste zondag in november worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De sfeervolle Kerstnachtdienst behoort tot één van de jaarlijkse hoogtepunten van de vieringen. Onze organist Christo Lelie werkt de muzikale kant van de viering uit en stelt in nauw overleg met de predikant en andere musici het kerstrepertoire voor deze dienst samen.

De Paasviering en Pinksterviering wordt ook met elkaar voorbereid. Tijdens de pinksterdienst worden de nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom geheten in de gemeente. De vieringen in de Advent en de Veertigdagentijd hebben doorgaans een meer ingetogen karakter. Ook hier, net als in de reguliere vieringen, neemt de stilte en meditatie een belangrijke plaats in. En eind juni of begin juli, zodra de schoolvakanties van start gaan, sluiten we het seizoen af met een gezamenlijk lunchprogramma.

Persoonlijke vreugde of verdriet

Geboorte, huwelijk, en levenseinde zijn voor velen scharnierpunten waarin geloof een centrale rol gaat spelen. Onze predikant gaat graag met u over die onderwerpen in gesprek.

Ds. Martijn Junte

Ook wanneer tradities niet groeien en bloeien zijn er mensen die ze de moeite waard vinden.

Martijn Junte is godsdienstsocioloog en predikant bij de Vrijzinnig Hervormde gemeente Delft. Bovendien is hij godsdienstleraar op een middelbare school, geestelijk verzorger en yoga-docent.