In de maand september collecteren we voor PAX. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen […]
In de maand augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiaconaat   Het Interkerkelijk Stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op […]
In de maand juli wordt gecollecteerd voor de Jessehof Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke […]
De eerste collecte in juni is bestemd voor de Stichting Because We Carry (BWC). Wekelijks gaan teams van vrijwilligers van […]
In de maand mei wordt gecollecteerd voor Stichting Exodus. Geestelijk Verzorgers zijn namens de kerken werkzaam in de inrichtingen van […]
  In de maand april wordt gecollecteerd voor de Stichting Solar Cooking. Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen nog […]
Collecte februari: Stichting Cleanup Delft Vrijzinnig Delft heeft afgelopen februari gecollecteerd voor Stichting Cleanup Delft. Dit burgerinitiatief stimuleert op een […]
In maart zal het collectedoel zijn: Noodhulp Oekraïne van Kerk in Actie. Dit ingevoegde collectedoel is een reactie op de […]