Over Martijn Junte

Kerstavonddienst 2019

Uitnodiging Kerstavonddienst op 24 december, Aanvang 19:30, Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft. Laat je verrassen door de sfeer van de Lutherse Kerk met oude kerstmuziek.

Vacature

Wegens vertrek van onze huidige voorganger, zoeken wij een Predikant (m/v) 0,33 – 0,5 fte die aangesproken wordt door deze profielschets: Wij zoeken een voorganger die met een open blik zoekt naar authenticiteit, geloof en zingeving in persoonlijk en professioneel leven, en die de waarde van een kleine gemeenschap erkent. volop in het leven staat
+ Lees meer

Vrijzinnig Delft werkt samen met:

Vrijzinnig Delft werkt samen met onder andere het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving. Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken. Het Stadsklooster Delft brengt per kwartaal een eigen programma uit. Voor een volledig overzicht van dit programma kun je
+ Lees meer

Over ons

Over ons

Het bestuur van onze geloofsgemeenschap heet de “Kerkenraad”. De voorzitter is Gerdien ter Veen-Visser en er zijn een secretaris/scriba en penningmeester. Verder zitten er in de Kerkenraad vertegenwoordigers uit de werkgroepen en commissies (voorheen ouderlingen en diakenen) en de predikant Tina Geels. We hebben de volgende commissies: diaconale commissie bezoekcommissie  liturgiecommissie commissie gastvrouwen en -heren
+ Lees meer

Lid of vriend(in) worden?

Lid of vriend(in) worden Lid – word je door je over te laten schrijven vanuit een andere (wijk) gemeente van de PKN of door je in te laten schrijven als nieuw lid. Vriend(in) – word je door je te laten inschrijven bij onze gemeente. Je hoeft niet aan een formaliteit (doop of belijdenis) te voldoen.
+ Lees meer

Over de Geloofsgemeenschap

De kerkenraad/bestuur geeft leiding aan de geloofsgemeenschap, met Jan Kroon als voorzitter samen met de predikant, scriba/secretaris en de penningmeester. (druk voor meer informatie op de titel van dit bericht) Ook het bezoekwerk, de diakonie en de liturgiecommissie zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad/bestuur. Daarnaast is er een commissie kosters, gastvrouwen/heren en de ledenadministratie. Als u
+ Lees meer

Adressen en telefoonnummers

U kunt op de volgende manieren in contact komen met onze predikant, Martijn Junte: Email: martijnjunte@xs4all.nl  Digitale Nieuwsbrief Wanneer u onze Digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich  via dit webformulier  inschrijven Ziekte, diaconie of andere bijzondere zaken: Wanneer er bijzondere zaken zijn rond ziekte of anderszins kunt u contact opnemen met de scriba van
+ Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief:  

Over de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden

Vrijzinnig Hervormden in Delft: de vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht. De vereniging heeft met de oprichting in oktober 1969 van de “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft” een voornamelijk financiële functie: zij beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente.
+ Lees meer

Over de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente van de PKN in Delft (incl. ANBI-stukken) De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente is een Buitengewone Wijkgemeente van de PKN in Delft. De volledige naam luidt: “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft”. De Wijkgemeente is in oktober 1969 opgericht. De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar
+ Lees meer