Lid of vriend(in) worden?

Lid of vriend(in) worden Lid – word je door je over te laten schrijven vanuit een andere (wijk) gemeente van de PKN of door je in te laten schrijven als nieuw lid. Vriend(in) – word je door je te laten inschrijven bij onze gemeente. Je hoeft niet aan een formaliteit (doop of belijdenis) te voldoen.
+ Lees meer

Over de Geloofsgemeenschap

De kerkenraad/bestuur geeft leiding aan de geloofsgemeenschap, met Jan Kroon als voorzitter samen met de predikant, scriba/secretaris en de penningmeester. (druk voor meer informatie op de titel van dit bericht) Ook de de pastorale commissie, de diakonie en de liturgiecommissie zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad/bestuur. Daarnaast is er een commissie kosters, gastvrouwen/heren en de ledenadministratie.
+ Lees meer

Adressen en telefoonnummers

U kunt op de volgende manieren in contact komen met onze predikant, Tina Geels: Email: cm.geels@planet.nl Telefonisch: 06-16 119 206. In de regel is zij op dinsdag en woensdag in Delft. Zij heeft een werkplek bij Motiv (studentenpastoraat), Voorstraat 60. En donderdag werkt zij thuis. Op de andere dagen kunt u haar natuurlijk ook altijd
+ Lees meer

Over Tina Geels

Vanaf 1 november 2015 ben ik als predikant verbonden aan de gemeente Vrijzinnig Delft. Naast persoonlijke aandacht en begeleiding van wie mij vraagt een eind(je) met hen mee te lopen in hun levensverhaal, vind ik de betrokkenheid van Vrijzinnig Delft op de actuele vragen in de samenleving belangrijk door o.a. verbinding aan te gaan met
+ Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief:  

Over de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden

Vrijzinnig Hervormden in Delft: de vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status De Vrijzinnig Hervormden zijn een Buitengewone Wijkgemeente van de PKN in Delft, die geen eigen rechtspersoon bezit. Naast de Buitengewone Wijkgemeente is er de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft. De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht en heeft sinds
+ Lees meer