Vrijzinnig Delft werkt samen met:

Vrijzinnig Delft werkt samen met onder andere het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving. Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken. Het Stadsklooster Delft brengt per kwartaal een eigen programma uit. Voor een volledig overzicht van dit programma kun je
+ Lees meer

Over de Geloofsgemeenschap

De kerkenraad/bestuur geeft leiding aan de geloofsgemeenschap, met Jan Kroon als voorzitter samen met de predikant, scriba/secretaris en de penningmeester. (druk voor meer informatie op de titel van dit bericht) Ook het bezoekwerk, de diakonie en de liturgiecommissie zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad/bestuur. Daarnaast is er een commissie kosters, gastvrouwen/heren en de ledenadministratie. Als u
+ Lees meer

Over de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden

Vrijzinnig Hervormden in Delft: de vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht. De vereniging heeft met de oprichting in oktober 1969 van de “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft” een voornamelijk financiële functie: zij beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente.
+ Lees meer

Over de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente van de PKN in Delft (incl. ANBI-stukken) De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente is een Buitengewone Wijkgemeente van de PKN in Delft. De volledige naam luidt: “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft”. De Wijkgemeente is in oktober 1969 opgericht. De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar
+ Lees meer