Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven. U vindt op deze pagina informatie over de collectedoelen van de diaconie, het bloemenfonds en de de bezoekcommissie. De diakonie kiest ieder jaar een project waarvoor allerlei activiteiten
+ Lees meer

Collectedoelen

Op het rooster staan dit jaar de volgende doelen: Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft Vluchtelingenwerk Jessehof Stichting Exodus Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft (ISF) Amnesty International Artsen zonder grenzen S.O.S.-kinderdorpen Kerk in Aktie Stadsdiaconaat Voedselbank Project Moldavie Vredesweek Werelddiaconaat Stichting Vluchteling Stichting Solar Cooking

Diaconaal project 2017-2018: Solar Cooking

Stichting Solar Cooking Deze stichting stimuleert in West- en Oost- Afrika het gebruik van geïntegreerd zonnekoken. Er zijn verschillende kooktoestellen ontwikkeld die voor weinig geld en vaak ter plaatse gemaakt kunnen worden. Het betekent dat vrouwen bij elk weertype het eten kunnen bereiden en water kunnen pasteuriseren. Een CooKit is bv zo’n kooktoestel, gemaakt van
+ Lees meer

Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft

Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft vindt dat leden van een gezin, die door oorlog en geweld uit elkaar zijn gedreven, onder één dak thuishoren. Als vluchtelingen een veilige plek hebben gevonden in ons land, is het hun grootste wens ook de gezinsleden in veiligheid te brengen. Maar vaak is daar het geld niet voor. Het gaat
+ Lees meer

Pastoraat

Voor onze predikant, Ds. Tina Geels, is bezoekwerk erg belangrijk. Dat betekent dat zij ook beschikbaar is voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Tina op afstand woont wijst zij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat. Op dinsdag en woensdag is zij in
+ Lees meer

Laatste levensfase

Aan mensen in de laatste levensfase geven wij in het pastoraat veel zorg en nabijheid. Ook aan hun naasten. Want voor hen is het sterven van hun naaste diep ingrijpend. In de stervensfase is de mens, in al zijn kwetsbaarheid en verbondenheid, afhankelijk van anderen, van zijn of haar naasten. Veelal delen zij intimiteit, gemeenschappelijke
+ Lees meer

Bezoekcommissie

Deze commissie bestaat uit een groep dames die graag onze gemeenteleden en vrienden bezoeken. De bezoeken zijn bedoeld voor gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn. Ook een bezoek tussendoor is natuurlijk mogelijk, wanneer u dat op prijs stelt. Ook bij ziekenhuis-opname komen we graag bij u langs voor een bezoek. Twee keer per jaar
+ Lees meer

Bloemenfonds

De Diaconie beheert het bloemenfonds en zorgt ervoor dat iedere zondag tijdens de viering bloemen aanwezig zijn in de kerk. Na afloop van de dienst worden deze bezorgd bij één van de gemeenteleden. Giften ten bate van dit fonds kan men storten op bankrekeningnummer NL21INGB 0000 1928 918 ten name van de Diaconie van de Buitengewone
+ Lees meer