Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven. U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl U vindt op deze pagina informatie over: de collectedoelen van de diaconie, het bezoekwerk (onder het kopje:
+ Lees meer

Het Vakantiebureau

Diaconaal project 2019-2020: Het vakantiebureau

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen.. De diaconale vakanties van het vakantiebureau zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn
+ Lees meer

Diaconaal project 2019-2020: Because we carry

Via Because We Carry gaan er wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar te werken in een  vluchtelingenkamp dat vooral bestemd is voor de wat meer kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen. Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van Because We Carry
+ Lees meer

Collectedoelen

Als je op de titel klikt, zie je de volgende collectedoelen: Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft Vluchtelingenwerk Jessehof Stichting Exodus Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft (ISF) Amnesty International Artsen zonder grenzen S.O.S.-kinderdorpen Kerk in Aktie Stadsdiaconaat Voedselbank Project Moldavie Vredesweek Werelddiaconaat Stichting Vluchteling Stichting Solar Cooking

Pastoraat

Voor onze predikant, Ds. Martijn Junte, is bezoekwerk erg belangrijk. Hij is beschikbaar voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Martijn op afstand woont wijst hij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat. U kunt hem vragen voorleggen via de mail (martijnjunte@xs4all.nl).

Laatste levensfase

Aan mensen in de laatste levensfase geven wij in het pastoraat veel zorg en nabijheid. Ook aan hun naasten. Want voor hen is het sterven van hun naaste diep ingrijpend. In de stervensfase is de mens, in al zijn kwetsbaarheid en verbondenheid, afhankelijk van anderen, van zijn of haar naasten. Veelal delen zij intimiteit, gemeenschappelijke
+ Lees meer

Omzien naar elkaar

Voor contact kunt u een mail sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl. De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. Elke zondag na de viering wordt er een boeket gebracht bij een van de leden en vrienden waarmee wij onze betrokkenheid kenbaar willen maken. Het sturen van verjaardagskaarten wordt sterk gewaardeerd, ook door diegenen
+ Lees meer