Pastoraat

Voor onze predikant, Ds. Martijn Junte, is bezoekwerk erg belangrijk. Hij is beschikbaar voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Martijn op afstand woont wijst hij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat. U kunt hem vragen voorleggen via de mail (martijnjunte@xs4all.nl).

Laatste levensfase

Aan mensen in de laatste levensfase geven wij in het pastoraat veel zorg en nabijheid. Ook aan hun naasten. Want voor hen is het sterven van hun naaste diep ingrijpend. In de stervensfase is de mens, in al zijn kwetsbaarheid en verbondenheid, afhankelijk van anderen, van zijn of haar naasten. Veelal delen zij intimiteit, gemeenschappelijke
+ Lees meer

Omzien naar elkaar

Voor contact kunt u een mail sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl. De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. Elke zondag na de viering wordt er een boeket gebracht bij een van de leden en vrienden waarmee wij onze betrokkenheid kenbaar willen maken. Het sturen van verjaardagskaarten wordt sterk gewaardeerd, ook door diegenen
+ Lees meer