Preekrooster 2018

Preekrooster 2018                   Vrijzinnig Hervormden Delft               KK= Kinderkring    W+ T= delen van brood en wijn AW= Abtswoude WK=Waalse Kerk

Vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk (Noordeinde 4) én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LJ Delft). In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt. Op 10 juni 2018 was onze laatste viering in de
+ Lees meer

De kleine Bieb.

De kleine Bieb is elke eerste zaterdagavond van de maand na de viering in de Lutherse. Er staat een kastje/kistje, net als langs de straat op veel plekken in Delft. De bedoeling is – vrije inbreng en uitleen. Breng boek of artikel in voor de dienst wat jij de moeite waard vindt voor anderen om
+ Lees meer

Kinderkring

Vanaf september 2019 is er weer regelmatig kinderkring. Kijk in onze agenda voor de data. We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking. Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur dan een mail naar cm.geels@planet.nl  .

Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en volwassenen op professioneel niveau. Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden. De Kerstnachtdienst behoort tot de hoogtepunten van de diensten. Onze organist Christo Lelie werkt de muzikale kant
+ Lees meer