Christelijke Meditatie 2015-2016

ccmChristelijke Meditatie:

Na kort inleidend tekstfragment volgt een stiltemeditatie van ongeveer een half uur. De meditatie begint stipt om klokslag 20.00 uur. Graag dus iets eerder aanwezig. Als richtlijn voor de meditatie volgen we de techniek van de World Community for Christian Meditation. Meer informatie hierover op www.wccm.nl

Mediteren op zich is een goede zaak, maar enige verdieping is soms gewenst. Daarom drinken we eens in de maand na de meditatie samen koffie en gaan we in gesprek over de meditatie. Het boekje ‘Niemand heeft God ooit gezien’ zal als handreiking voor verdieping tevens onderwerp van gesprek zijn. De schrijver, priester en psycholoog Maurice Bellet onderzoekt in dit boekje hoe God nog op geloofwaardige wijze aanwezig kan zijn in het huidige tijdsgewricht.

Data: Maandag 14 september, 5 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni.

Plaats:

Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 / Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 20.45 uur.

Informatie en opgave:
– Jac Veugelaars;
– tel. 06-10942505;
– E-mail: j.veugelaars@gmail.com,