Wekelijkse Meditatie

ccm

Elke maandagavond 20.00-21.00 uur in de Oudkatholieke kerk. Bagijnhof 21. Informatie: j.veugelaers@gmail.com.
Elke dinsdagmiddag 16.00 -17.00 uur in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4. Informatie: martijnjunte@xs4all.nl.