Collecte maart 2022: Noodhulp Oekraïne

In maart zal het collectedoel zijn: Noodhulp Oekraïne van Kerk in Actie. Dit ingevoegde collectedoel is een reactie op de oorlog die daar begonnen is.

De misdadige Russische inval in Oekraïne maakt boos. Het onrecht. Het aantasten van de internationale rechtsorde. En het belangrijkster, dat het dagelijks bestaan van zoveel mensen wordt bedreigd. Dat zij het gevaar lopen het leven te laten of uit angst daarvoor huis en haard verlaten. Mensen, zoals u en ik, die warmte en geborgenheid nodig hebben, bed, bad en brood, en de verzekering veilig te zijn in hun huizen.

Zij roepen naar ons. Ze roepen ons op hen te steunen. Het is aan ons hen dat te laten weten: dat wij hen horen, dat we zien welk hemeltergend onrecht hen geschiedt. Om die reden hebben wij, de diakonale commissie, besloten om de komende weken te collecteren voor het project Noodhulp Oekraïne van Kerk in Actie.

Wij roepen u op: geef gul. Onze gaven komen goed terecht. Belangrijker nog echter: laat dit een uiting zijn van het besef dat dictators en agressors noch het eerste, noch het laatste woord hebben. Ze kunnen slechts zo lang hun gang gaan, als wij hun leugens, hun dreigementen, hun misdadige redelijkheid geloven.

Bidden we dan om vrede voor Oekraïne. Laten we dat doen in het besef dat we geroepen zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen. In een democratische rechtsorde betekent dit dat wij niet toelaten dat onze leiders zwichten voor tirannen. Dat wij vierkant achter hen staan als zij de rug recht houden.

Geven kan in de kerkdienst of direct aan de diaconie. De website van Kerk in Actie biedt de gelegenheid om rechtstreeks te geven (https://tinyurl.com/nhoek).

Francis Poulenc – Priez pour Paix. Uitgevoerd door Reinilde Zevenbergen-Buijs (harp) en Jan Douwes (bariton) bij Verpleeghuis Aafje De Nieuwe Plantage. Uit: Pop-up viering vanuit Rotterdam (Remonstranten) via: https://tinyurl.com/pop-upDNP