Collectedoel augustus 2022

In de maand augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiaconaat

 

Het Interkerkelijk Stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn zo´n 150 enthousiaste medewerkers actief. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Zowel om mee te helpen als om hulp te ontvangen. Het stadsdiaconaat werkt zonder overheidssubsidie en is financieel uitsluitend afhankelijk van een aantal donateurs en de opbrengst van collectes van de kerken in Delft.

Zie voor meer informatie: https://www.stadsdiakonaatdelft.nl