Contactkring Remonstranten


Voor remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden  zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het remonstrants gedachtegoed met elkaar te blijven delen.
Elke bijeenkomst zal bestaan uit een informeel deel om bij te praten en een inhoudelijk deel met een tekst of thema.
Voor informatie en opgave:
Willemien de Boer: willemien@marlothoeve.nl 015-2616356