Cursus Laatste Hulp

Cursus Laatste Hulp

Op woensdagmorgen 19 juni aanstaande wordt in Delft de eerste cursus Laatste Hulp georganiseerd. Martijn Junte en Marijke van der Poel geven de cursus. Ze gaan met deelnemers in gesprek en bieden informatie.

De cursus Laatste Hulp is een pendant van de welbekende Eerste Hulp en is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de zorg in de palliatieve fase. De cursus biedt concrete handvatten voor de ondersteuning van mensen in de deze levensfase. Daarnaast wordt een deel van de cursus besteed aan hoe je op een goede manier aanwezig kunt zijn in de situatie van een naaste die ernstig ziek is en gaat overlijden.

De palliatieve zorg is goeddeels het domein van de professionele zorgaanbieders, maar kan alleen goed tot zijn recht komen door de betrokkenheid van geliefden, naasten, vrienden, buren en kennissen. De gemiddelde Nederlander is zich daar niet van bewust en voelt zich vaak onvoldoende toegerust op het omgaan met ernstige ziekte, zorg, sterven, rouw en verlies. De Laatste Hulp cursus, de Nederlandse variant van het internationale Last Aid, kan dan helpen.

Tijd: woensdag 19 juni van 9:30-13:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)
Plaats: Motiv, Voorstraat 60 te Delft