Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven. U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl

U vindt op deze pagina informatie over:

Voor wie: ook voor leden en vrienden
Het kan zijn dat u of iemand die u kent door veranderende omstandigheden en/of wetgeving in financiële problemen is gekomen. Of dat u graag wil deelnemen aan een activiteit, maar dit niet kan omdat de financiële bijdrage eraan te hoog is.
In alle gevallen kan contact worden opgenomen via diaconie@vrijzinnigdelft.nl. Er wordt dan naar een oplossing gezocht. De diaconie kan wellicht een helpende hand bieden, niet alleen financieel. We kunnen ook helpen en bemiddelen met concrete zaken, zoals bijvoorbeeld verwijzen naar de juiste instantie. De diaconie is er immers ook voor de leden en vrienden.

Rechtstreeks steunen

U kunt rechtstreeks de diaconie van Vrijzinnig Delft steunen door een gift over te maken naar:
NL 21 INGB 0000 1928 918 i.v.v. Diaconie Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.