Filmkring – film en spiritualiteit 2016-2017

the syrian brideFilmkring

Informatie    en    opgave:    Jan    Postma,        tel.    015-8891559,    e-mail: jupos@hotmail.com

Film als de kunst van de verbeelding ligt dicht tegen de religie aan. Film kijken en zoeken naar de spiritualiteit daarin.

In de Nieuwsbrief en in de agenda worden de nieuwe avonden aangekondigd.

Eerste film: The Syrian Bride, speelt in een door Druzen bewoond dorp op de door Israël sinds 1967 bezette Golanhoogten.

Plaats en tijd: ‘Pimpernelleke’,  Molenstraat 22, aanvang 20:00 uur

Data: Eerste bijeenkomst op 8 september. Volgende data worden in overleg bepaald.