Filmkring

Filmkring
Ongeveer elke zes weken met elkaar naar het filmhuis Lumen, Doelenplein 5 in Delft. We praten na bij een kop koffie en thee. Je kunt je opgeven bij contactpersoon
Els van der Laan eevdlaan@casema.nl of 06.1112 2702