Gesprekskring ‘Wij geloven… wat geloven wij?’ 2016-2017

isbnGesprekskring ‘Wij geloven… wat geloven wij?’

Informatie en opgave: Willemien de Boer, tel. 015-2616356, e-mail: willemien@marlothoeve.nl

Al zo’n 10 jaar komt de gesprekskring Wij geloven…Wat geloven wij…? In steeds weer wisselende samenstelling rond een harde kern bij elkaar. Elke avond weer, een boeiend gesprek naar aanleiding van een boek dat we samen lezen. Voor komend jaar staan de Goddeeltjes op het programma; over God, Kerk, Toekomst, Mens, Geest en Jezus. (Meinema, 9789021143576

Het zijn kleine, makkelijk leesbare boekjes, geschreven door remonstrants predikanten. De boekjes bieden vele aanknopingspunten voor gesprek. Voor de eerste bijeenkomst in september lezen we het deeltje: God. De kring wordt geleid door remonstrants predikant Reinhold Phillip.

Willemien zorgt voor koffie, de deelnemers zorgen voor het lekkers er bij.

Plaats en tijd: Bij Willemien de Boer, Buitenwatersloot 321, 2614 GS, Delft 20.15 – 22.00 uur.

Data: 13 september, 11 oktober, 8 november,  10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei.