Het Onze Vader – een gids voor deze tijd?

Het Onze Vader- een gids voor deze tijd?
Na de zomer verschijnt de Glossy over Het Onze Vader, onder redactie van Claartje de Kruijf, theoloog des Vaderlands 2018. Jonge theologen ook vanuit de Islam

Claartje Kruijff, (foto Martje van der Heijden op remonstranten.nl)

en Jodendom belichten de verschillende bedes van het Onze Vader vanuit hun eigen visie en levensovertuiging.

Medewerkers zijn o.a. Enis Odaci, Islamdeskundige  werkzaam bij intercultureel platform Nieuw- Wij en Lody van der Kamp, rabbijn en schrijver. Maar ook theoloog Inger van Nes, betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam.

In zes bijeenkomsten gaan we met hen en met elkaar in gesprek en stellen onze vragen aan de woorden van dit gebed dat mensen wereldwijd verbindt.
Wat betekenen deze woorden voor jouw eigen leven?

Leiding: Tina Geels
Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30-21.30 uur
Data: woensdag 10 oktober, 14 november, 12 december,
9 januari, 13 februari en 13 maart.
Themaviering: zaterdag 2 maart 19.00 uur Lutherse kerk.
Opgeven: voor 1 oktober bij cm.geels@planet.nl
Kosten: €30,- voor 4 keer (niet voor leden en vrienden VD)