In gesprek met elkaar over de kwetsbaarheid van ons klimaat

Na een viertal geslaagde series klimaatgesprekken afgelopen voorjaar en vorig jaar, start in Delft ook dit najaar weer een reeks van 6 gesprekken.

Klimaatverandering is geen voorspelling meer, maar realiteit. Steeds meer mensen raken gealarmeerd en dragen actief bij tegen een verdere klimaatverandering. Ze worden nieuwsgierig naar oplossingen als een warmtepomp, repair cafés, ruilwinkels, coöperaties of verpakkingsvrij boodschappen doen. KlimaatGesprekken geeft inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt en het effect daarvan op jouw leefomgeving. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest en het ook bij jou past.
Hoe sta jij in de klimaatdiscussie? Hoe praat je erover met je geliefden, je buren, je collega’s?

Wat kun je zelf doen om het tij te keren? Deze en andere vragen komen aan bod in een serie van zes bijeenkomsten onder begeleiding van coaches (Piet van Lingen en Judith Tegelaers) van Klimaatgesprekken.nl. De serie wordt ondersteund door spelvormen, een tekstboek en een werkboek

Plaats en tijd: Stationsstraat 1, Delft, 20.00- 22.00 uur.
Data: donderdagen 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november
Kosten: € 45 per persoon
Aanmelden via de website www.klimaatgesprekken.nl of via deze link

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet van Lingen (06-24715700)