Op deze pagina’s vindt u het derde gezamenlijke jaarprogramma van de Doopsgezinden, de Remonstranten, de Evangelisch Luthersen, de Oud Katholieken en de Vrijzinnig Hervormden in Delft, oftewel, vanwege de ligging aan de gracht Oude Delft, de Grachtengordel-oecumene.

Wij verzoeken u vriendelijk uw belangstelling voor een kring, voorafgaand aan de bijeenkomst, maar liever nog aan het begin van het seizoen, kenbaar te maken bij de betreffende kringleiders, zodat zij op de hoogte zijn van het aantal deelnemers.
E-mailadres en telefoonnummer staan bij elke kring vermeld. Kijkt u goed bij informatie en opgave! Het minimum aantal deelnemers om een kring door te laten gaan is vijf.
De gesprekskringen duren over het algemeen niet langer dan anderhalf tot twee uur.
Wij hopen u in onze kringen te ontmoeten. Schroom niet met uw vragen bij ons te komen.

Vrijzinnigen

Remonstranten

Doopsgezinden

Oud-Katholieken

Lutheranen