Jaarthema: In gesprek met

Het afgelopen jaar werden nieuwe lijnen zichtbaar met een duidelijker positie binnen de PKN van Delft dan voorheen.
Er kwamen mogelijkheden van samenwerking in beeld met o.a. partner en huisgenoot KahN (Kerk aan het Noordeinde, oecumenisch, verbonden aan PKN en RK). In het nieuwe beleid van de PKD: City kerk in Delft is dit een positieve ontwikkeling waar Vrijzinnig Delft volop in mee gaat doen en tegelijk met een eigen geluid zichtbaar zal blijven. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Vanuit de PGD komt er een gezamenlijk kalenderaanbod voor kringen en cursussen. Een eerste pilot hiervan gaat in de loop van komend seizoen van start.
Omdat het nog niet zover is vinden we het belangrijk om voor het komend seizoen opnieuw met een eigen inspiratie gids te komen. Het nieuwe jaarthema is geheel in lijn met de nieuwe ontwikkelingen binnen de Prot. Kerk van Delft. Onze gemeenschap wordt daarbij gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Nauw verbonden met de Vereniging maar  duidelijk met een eigen beleid.
Voor de meest recente informatie over de diensten en het programma, zie www.vrijzinnigdelft.nl
In het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente.
Meer praktische informatie staat  op Over ons

Wij hopen dat onze vieringen en activiteiten een houvast geven voor jouw zoektocht en wensen elkaar veel inspiratie voor het komend seizoen.

 

Jaarthema: “in gesprek met”

Het afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad ingezet op onderling gesprek. In een drietal gemeenteberaden hebben we met elkaar gesproken over wat ons beweegt om lid of vriend(in) te zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Er kwam een diversiteit aan antwoorden.
De grondtoon was toch wel de open blik, geen vaste antwoorden. Je mag en kunt je twijfel uitspreken en daarbij openstaan voor de zoektocht van de ander.
Er blijkt een behoefte om dit met elkaar te delen in momenten van gesprek en rust. Bij vieringen en daarbuiten samen na denken over elkaars inspiratiebronnen. Dat stimuleert de binding aan onze gemeenschap maar ook het onderlinge contact. In Gesprek gaan met elkaar en elkaar bevragen geeft verdieping, biedt steun en geeft houvast.
Naast deze elementen van ontmoeting is er ook het zoeken en aangaan van verbindingen met andere gelijkgestemden in en om Delft. Iedereen die in vrijheid met ons wil meedenken over hetgeen haar, hem, ons  bezig houdt is welkom om zich aan te sluiten en zo een bijdrage te geven aan de open ruimte van een warme gemeenschap.
Hoe kunnen deze gedachten vorm en inhoud krijgen ?
De commissie Toekomst heeft in het Dynamisch Brondocument een kompas aangereikt en dit verwerkt tot een enquête, die in het voorjaar van 2019 is gehouden.  Een belangrijke conclusie uit de enquête is dat ruim tweederde van onze gemeenteleden en vrienden de vieringen als  spil ervaren voor eigen verbinding met de gemeenschap. Daarbij willen we ook meer betrokken raken bij voorbereiding van en deelname aan de vieringen.
Hoe we dit vorm zouden kunnen geven.
Daar gaan we met elkaar over  In gesprek …

Jan Kroon, voorzitter kerkenraad Vrijzinnig Delft.

Activiteiten

Viering – zondag 5 april 2020 – Palmpasen

Thema: ik wil een beetje hoop Vrijzinnig Delft, opgenomen in Lutherse Kerk op het Noordeinde. Met Tina Geels (voorganger), Christo Lelie (piano) en Nelleke Guequierre (zang) De stem van de voorganger valt een beetje weg: u kunt de liturgie en de overdenking openen zodat u kunt meelezen en meezingen. Download de liturgie     Download de overdenking

Preekrooster 2019-2020

Preekrooster 2019-2020

Vieringen 2019-2020   September Locatie Voorganger Opmerkingen Zo. 8 sept. 10.30 uur Abtswoude Tina Geels Start nieuwe seizoen KK Zo.15 sept. 10.30 uur Abtswoude Martijn Junte Zo. 22 sept. 9.30 uur Lutherse kerk Marianne van den Broek Vredeszondag Zo. 29 sept. 9.30 uur Lutherse kerk Karl van Klaveren Oktober       Za. 5 okt. 19.00 uur Lutherse kerk Tina Geels  Themaviering Zo. 13 okt. 10.30 uur Abtswoude Reinhold Philipp Zo. 20 okt. 11.15 uur Lutherse kerk Tina Geels i.s.m. KahN Brood en Wijn KK Zo. 27 okt. 9.30 uur Lutherse kerk Martine Wassenaar   November Locatie Voorganger Opmerkingen Za. 2 nov. 19.00 uur Lutherse kerk Tina Geels Herdenken en verbinden Zo. 10 ...

In gesprek met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft.

In gesprek met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft.

Tina Geels gaat in gesprek met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft: 23 oktober: Arjan de Vries over zijn geloof en de Advaita Vedanta als directe bevrijdingsweg. 13 november: Henk Rooseboom over hoe het Soefisme zijn levensvisie inhoud geeft. 22 januari: Jan Kroon over hoe joods kabbalistische ideeën zijn spiritualiteit- geloof heeft ingekleurd. 5 februari: Albert Vlug over zijn ...

In gesprek met Karen Armstrong over compassie

In gesprek met Karen Armstrong over compassie

Karen Armstrong (1944) is een vooraanstaand  schrijver op het gebied van religie. Haar werk is vertaald in veertig talen en omvat bestsellers als: De strijd om God, en Islam. Compassie schreef zij na oprichting van het internationaal Charter of Compassion (2009). Zij onderzoekt en laat zien hoe bij de grote religieuze tradities in Oost en West ...

In gesprek met elkaar

In gesprek met elkaar

In het voorjaar kun je meedoen met het Dialoogspel “Tussen zon en maan” ontworpen door Christa Anbeek. Met 5 tot 8 personen gaan we een veilig gesprek aan over  ‘contrastervaringen’. Dat zijn ervaringen die je leven op zijn kop hebben gezet: een verhuizing, een hevige verliefdheid, de dood van een naaste, de geboorte van een kind, ...

In gesprek met elkaar over de kwetsbaarheid van ons klimaat

In gesprek met elkaar over de kwetsbaarheid van ons klimaat

De ontwrichting van ons klimaat gaat door, inmiddels wordt hier en daar al van een noodtoestand gesproken. Om onvoorstelbare gevolgen te voorkomen moeten we op korte termijn ingrijpende veranderingen in onze levenswijze en onze economie doorvoeren. Hoe sta jij in de klimaatcrisis? Hoe praat je erover met je geliefden, je buren, je collega’s? Wat kun ...

In gesprek met elkaar over een goede film

In gesprek met elkaar over een goede film

Ongeveer elke zes weken met elkaar naar het filmhuis Lumen, Doelenplein 5 in Delft. We praten na bij een kop koffie en thee. Je kunt je opgeven bij contactpersoon Els van der Laan eevdlaan@casema.nl of 06.1112 2702

In gesprek over school en zo: pizzaclub

In gesprek over school en zo: pizzaclub

Elke maand komen de jongeren van de Pizzaclub bij elkaar. Met leeftijdgenoten praat je over wat jou bezighoudt. Een aantal keer gaan we erop uit. Deelname aan de Iftar, tijdens de Ramadan, staat nog op het programma. Informatie:   cm.geels@planet.nl Plaats en tijd: woensdagmiddag 17.30 uur,  Voorstraat 60. Kosten: €5,- per keer.

Benedictuskring leeskring

Benedictuskring leeskring

In het komend seizoen komen we bij onze zoektocht nog meer bomen, dieren, bloemen en planten tegen op onze weg, en houden we een stuk gereedschap vast in onze hand, zoals de bijl. Annie Heppenstall- West noemt dit oeroude gereedschap symbool van onze verantwoordelijkheid en macht. Al eerder hebben we ons een jaar verdiept in de ...

In gesprek met: het mysterie en ons diepste zelf

In gesprek met: het mysterie en ons diepste zelf

In gesprek met Tina Geels over jouw zoektocht. Vragen die mij de laatste tijd worden gesteld als: Hoe leer ik God kennen, hoe krijg ik bodem in mijn leven? zijn kostbaar en kwetsbaar. Voor veel, juist ook jonge mensen, zijn dit nieuwe vragen. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Ieder is welkom, de ontmoetingen zijn informeel. Data: elke 14 dagen op ...