Tussen de tijd

Tussen de tijd

Als open geloofsgemeenschap willen we meebewegen met de tijd, waarin steeds meer van het leven flexibel, vloeibaar wordt. Werk, wonen en ook geloven hoort daarbij.
Daarom als thema voor het komend seizoen: Tussen de tijd. Wat is hierbij jouw koers en wie bepaalt je kompas? Bij ons is ruimte voor jouw vragen over het leven. De stilte is daarom belangrijk in onze vieringen naast de muziek die steeds zorgvuldig wordt gekozen.
Bij de ontmoetingen en cursussen die wij aanbieden, gaan we met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt. Wie dat wil is welkom om aan te sluiten bij een kring of in een viering.
Voor nieuwe mensen die zich bij ons aansluiten, is het thuiskomen in de ruimte van een warme gemeenschap.

Onze gemeenschap wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Nauw verbonden met de Vereniging maar duidelijk met een eigen beleid.

Voor de meest recente informatie over de diensten en het programma, zie onze agenda
In het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente.
Meer praktische informatie staat onder “Over ons

Wij hopen dat onze vieringen en activiteiten een houvast geven voor jouw zoektocht en wensen elkaar veel inspiratie voor het komend seizoen.

De kerkenraad

 

Filosofie en Religie

Adam wie ben je

Adam wie ben je

Adam wie ben je? In gesprek over het essay van de filosoof en theoloog Taede A. Smedes, Thuis in de Kosmos, het epos van evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan. Het is geschreven naar aanleiding van een mail die de auteur ontving met de vraag: Hoe krijg ik alles nog bij elkaar? Aan ...

Spiritualiteit en persoonlijk geloof

Meditatie

Meditatie

Wekelijkse meditatie Elke maandagavond 20.00- 21.00 uur in de Oudkatholieke kerk. Bagijnhof 21 Elke dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur in de Lutherse kerk, Noordeinde 4a Informatie: cm.geels@planet.nl (samen met: Stadsklooster Delft)

Klooster Retraite

Klooster Retraite

Klooster Retraite Chevetogne winter 2019 Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06.16119206 of cm.geels@planet.nl Ervaar de ruimte en geestelijke diepte in het kloosterleven van Chevetogne, internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van christenen. Ontmoetingsplaats van Oost en Westers Christendom in de stille heuvels van de Belgische Ardennen. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk, roept het ...

Muziekmeditatie

Muziekmeditatie

Muziekmeditatie Voor iedereen die verlangt naar ontspanning, loskomen van de hectiek van alledag, naar  quality time voor zichzelf. Tijdens muziekmeditatie is er afwisselend stilte en meditatieve (gitaar)muziek.  De muziek wordt ter plekke geïmproviseerd. Leiding: Dieke de Jong, docent klassiek gitaar en lid VD. Plaats en tijd:  Gitaarschool Dieke de Jong, Phoenixstraat 66, Delft. 1e etage, kamer 105: “MuzinMuziek”.  Vrijdagavond ...

Flexibel geloven.

Flexibel geloven.

Flexibel geloven Steeds meer mensen putten uit verschillende bronnen voor zingeving. Dit wordt wel multi-religiositeit, of flexibel geloven genoemd. Hoe flexibel gelovig ben jij? Welke bronnen zijn voor jou van betekenis en hoe geef je dit vorm in je dagelijks leven? In deze workshop onderzoek je deze vragen en gaan we erover met elkaar in gesprek. Aanbevolen: ...

Van Sophia tot Maria

Van Sophia tot Maria

Van Sophia tot Maria Ook de God van de Joden en Christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. Gods wederhelft met haar kosmische kennis raakt echter zoek in de westerse cultuur en christelijke godsdienst; zij verdwijnt uit beeld. Haar invloed blijft aanwezig in mythen en symbolen. In deze serie over Sophia bouwen we haar tempel ...

Het Onze Vader - een gids voor deze tijd?

Het Onze Vader – een gids voor deze tijd?

Het Onze Vader- een gids voor deze tijd? Na de zomer verschijnt de Glossy over Het Onze Vader, onder redactie van Claartje de Kruijf, theoloog des Vaderlands 2018. Jonge theologen ook vanuit de Islam en Jodendom belichten de verschillende bedes van het Onze Vader vanuit hun eigen visie en levensovertuiging. Medewerkers zijn o.a. Enis Odaci, Islamdeskundige  werkzaam bij ...

Gemeenschap en samenleving

Pizzaclub 13 - 16 jaar

Pizzaclub 13 – 16 jaar

Elke maand komen de jongeren van de Pizzaclub bij elkaar. Met leeftijdgenoten praat je over wat jou bezighoudt. Een aantal keer gaan we erop uit. Het Leger des Heils en een Boeddhistische tempel staat o.a. op het programma. Data: wo. 12 sept. 17 okt. 14 nov. 16 jan. 13 febr. 13 mrt. 10 apr. en 22 ...

Filmkring

Filmkring

Filmkring Ongeveer elke zes weken met elkaar naar het filmhuis Lumen, Doelenplein 5 in Delft. We praten na bij een kop koffie en thee. Je kunt je opgeven bij contactpersoon Els van der Laan eevdlaan@casema.nl of 06.1112 2702

Kennismaken met Vrijzinnig Delft

Kennismaken met Vrijzinnig Delft

Kennismaken met Vrijzinnig Delft Avond voor nieuwe leden, vrienden en belangstellenden. Leiding: ds. Tina Geels Plaats en tijd: Voorstraat 60. Dinsdag 12 maart 19.30 – 21.00 uur

Nieuwjaarsontmoeting en afsluiting van het seizoen

Nieuwjaarsontmoeting en afsluiting van het seizoen

In januari is er een informeel samenzijn na een dienst, vaak met een creatieve verwerking van een thema om elkaar (nog) beter te leren kennen. Eind juni sluiten we het seizoen met elkaar af. De beide data worden tijdig bekendgemaakt.

Klimaat

Milieu en klimaat

Milieu en klimaat

Hoe kijk jij tegen klimaatverandering aan? Wat kun jij zelf doen? Praat je erover in je eigen omgeving? Wil je met deze vragen aan de slag, meld je dan aan voor de klimaatsgesprekken. In een serie van zes bijeenkomsten ga je met 6- 8 deelnemers in gesprek, onder leiding van groepscoach Rinske Wessels van klimaatgesprekken.nl Naast de ...