Jubileumviering 50 jaar Vrijzinnig Hervormden Delft

Met Christa Anbeek: Spreken over wat ons raakt !
Muziek: Christo Lelie en Riëtte Beumer

Vier ons jubileum mee met bezinning en muziek, in verleden- heden en toekomst van Vrijzinnig Delft.

Hartelijk welkom donderdagavond 10 oktober a,s  Lutherse Kerk Noordeinde 4  Delft 20.00 uur Kerk open 19.30 uur.  Graag vooraf aanmelden bij scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
Klik voor het Programmaboekje

 

Column  Om het leven te vieren …

​In de Bijbel ontmoet je veel mensen bij wie het feest een grote rol speelt in hun leven. In de Tenach zelf, het z.g. Oude Testament, wordt het leven gescandeerd door het ritme van feesten. Bijzondere dagen die de draden van de tijd opvangen en doorgeven springen op. Het centrale feest is de Sabbath, de zevende dag van elke week. Als de mens de feestende mens is, dan is ook dat een weerspiegeling van  ​God als beelddrager van deze goddelijke zevende dag. Terugkerend moment van rust en van bezinning. De sjabbath viert de vreugde van het vrije leven. Het feest is er ter wille van de mens. Het bijbelse feest heeft ook  een sociale dimensie. Niemand is uitgezonderd, iedereen mag de sjabbath meevieren!
Het laat zien hoe het mysterie, het onnoembare, het goddelijke in ons, ook in ons samenleven een plaats krijgt.
In het NT zien we dat Jezus de vreugde van de mens liefheeft. Feesten zijn hoogtepunten, het haalt de mens uit het alledaagse. Luther zegt ergens:”Feiern ist auch Religion”. De levenskracht van de traditie bewijst zich in het samen vieren. Door het vieren van ons vijftigjarig jubileum als vrijzinnige geloofsgemeenschap in Delft, samen met anderen, vangen we de draden van het verleden op om te gedenken en deze door te geven naar de toekomst.
We staan in vreugde en dankbaarheid hierbij stil op 10 oktober.

Jan H. Kroon