Introductie Stadsklooster Delft                                                 

Nieuwsbrief voor de inwoners van Delft

Graag willen we het Stadsklooster Delft introduceren. Waarom een stadsklooster vraag je je  misschien af. Veel mensen noemen zich niet meer gelovig maar ervaren wel een gevoel voor het mysterie, voor de heiligheid van het leven. Er is onbehagen  over  de eenzijdige materialistische kijk op het leven of men voelt de noodzaak van meer saamhorigheid.  Elke tijd vraagt een spiritualiteit die past bij de mens en de situatie van die tijd. We willen in Delft vooral een plaats zijn waar een mens zich even kan terugtrekken uit de hectiek van het moderne leven, in stilte kan zijn, zich gezien kan voelen, zich geestelijk kan laten inspireren. Ons Stadsklooster sluit aan bij de traditie en de leefregels van het klooster. Er is een tijd voor bidden en vieren, een  tijd voor studie en een voor werk en voor het doen van goede werken. Daarom onderscheiden we drie pijlers waarop het Stadsklooster rust : de tempel, de school en de herberg.

Kernwaarden voor ons zijn : mystiek, compassie,  vrijheid, contemplatie, respect, openheid, zelfreflectie, individualiteit en gemeenschap.

We hebben geen eigen gebouw en zijn met de activiteiten die we gaan aanbieden niet aan een locatie gebonden. Het Stadsklooster kan tot leven komen in een van de mooie oude kerkgebouwen aan de grachten , of in een huiskamer of op welke andere locatie dan ook.

De tempel willen we op verschillende manieren vormgeven. Door de traditie van getijdengebeden en leefregels in te voeren voor wie daar behoefte aan voelt, door meditatievormen aan te bieden, door vieringen te organiseren, en door begeleiding te bieden bij iemands persoonlijke spirituele levenspad.

We zullen onder de paraplu van de school een scala aan leerzame activiteiten aanbieden. Het aanbod is zeer ruim en we staan open voor alle wijsheidsbronnen, die er wereldwijd zijn; tevens putten we uit de rijkdom van cultuur en literatuur.

In de herberg bieden we activiteiten aan om de cohesie in de stad te bevorderen en mensen te verbinden.  We willen een ontmoetingsplaats van vrienden zijn, een pleisterplaats. We denken aan gezamenlijke bijeenkomsten, wandelingen, maaltijden etc.  We verheugen ons er erg op met jou in contact te treden, samen te ontdekken, te groeien en te leren en je op een van onze bijeenkomsten te ontmoeten.

Als je deelneemt aan het Stadsklooster ben je aan niets gebonden en je hoeft nergens lid van te worden.

Meer informatie: www.stadskloosterdelft.nl