Leerhuis Lutherse Kerk

Informatie en opgave: Cees Muusse, tel. 06. 54626657 of ceesjmusse@gmail.com

Elke tweede dinsdag van de maand bespreken we verschillende bijbel boeken uit het O.T. Het gaat dan over de vragen zoals: Wie heeft het geschreven, in welke tijd en omstandigheden en wat is de hoofdlijn in het betreffende bijbel boek. We beginnen om 19.30 met koffie en thee en starten om 20.00 uur met een inleiding.

Plaats en tijd:  Lutherse kerk, Noordeinde 4. 20.00- 21.30h
Data:  12 sept. 10 okt. 14 nov. 11 dec. 2017
Kosten: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.