Wekelijkse meditatie op de maandagavond en dinsdagmiddag

Wekelijkse meditatie

Elke maandagavond 20.00- 21.00 uur in de Oudkatholieke kerk. Bagijnhof 21:
Christelijke meditatie WCCM (georganiseerd door Stadsklooster Delft)
Informatie: j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur in de Lutherse kerk, Noordeinde 4a:
Open Meditatie – Centering Prayer .  (georganiseerd samen met Stadsklooster Delft)
Informatie: cm.geels@planet.nl