Meditatie

Wekelijkse meditatie

Elke maandagavond 20.00- 21.00 uur in de Oudkatholieke kerk. Bagijnhof 21

Elke dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur in de Lutherse kerk, Noordeinde 4a

Informatie: cm.geels@planet.nl

(samen met: Stadsklooster Delft)