Meditatieve Missen

tabernakel OK-kerk DelftMeditatieve Missen

De Advent en Veertigdagentijd zijn tijden waarin extra ruimte gemaakt wordt voor verdieping en bezinning. Op de donderdagavonden in deze tijden is er in de Oud-Katholieke kerk een meditatieve mis. In deze eenvoudige eucharistieviering is extra ruimte ingericht voor stilte en persoonlijke meditatie. Centraal staat de evangelielezing van de volgende zondag volgens het oud-katholiek leesrooster, dat grotendeels gelijk loopt met het oecumenisch leesrooster.

Plaats en tijd: De Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, Delft/Tijd 20.00 uur tot 21.00 uur.

Data: Advent: 7, 14 en 21 dec. Veertigdagentijd: 22 febr. 1, 8, 55 en 22 mrt. Kijk op delft.okkn.nl voor actuele informatie.

Informatie en opgave:

Pastoor Robin Voorn:

  • tel. 015-2123701,
  • e-mail: robinvoorn@gmail.com,