Milieu en klimaat

Hoe kijk jij tegen klimaatverandering aan? Wat kun jij zelf doen? Praat je erover in je eigen omgeving? Wil je met deze vragen aan de slag, meld je dan aan voor de klimaatsgesprekken. In een serie van zes bijeenkomsten ga je met 6- 8 deelnemers in gesprek, onder leiding van groepscoach Rinske Wessels van
klimaatgesprekken.nl
Naast de gesprekken wordt er een tekstboek en een werkboek ter beschikking gesteld om vanuit de kennis die je opdoet en de ervaringen die je uitwisselt tot concrete actie te komen.
Meer informatie: www.klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf
Plaats en tijd: Koornmarkt 48F in Delft, donderdagavond 20.00- 22.00 uur.
Data: 18 oktober, 1 en 22 november, 13 december, 10 en 30 januari.
Opgeven: voor 1 okt. bij piet.vanlingen@xs4all.nl
Kosten: 30,- voor zes bijeenkomsten en twee boeken.